Projekt AA jako dobra praktyka

W dniu 25.02.2009 r. w Hotelu Neptun w Szczecinie
odbyła się Konferencja organizowana przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego na temat realizacji
projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja
Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w latach 2008-2009.W trakcie konferencji między
innymi promowano tzw. dobre praktyki oraz przedstawiono
rekomendacje dla projektodawców na rok 2009 w ramach
Priorytetu VII PO KL. Do prezentacji zostało zaproszone
także nasze Partnerstwo. To ważne wyróżnienie zwłaszcza,
że prezentacja Projektu "AKTYWNY ABSTYNENT" była
jedyną spośród projektów konkursowych w ramach
Priorytetu VII PO KL w 2008 roku.
Dziękujemy za zaproszenie i uznanie.
Więcej informacji na stronie www.projektrops.wzp.pl

 
Zaktualizowany harmonogram warsztatów KWK

Uprzejmie informujemy, iż w zakładce Pliki do pobrania
dostępny jest zaktualizowany harmonogram Warsztatów
szkoleniowo - integracyjnych dot. prowadzenia Klubów
Wsparcia
Koleżeńskiego oraz aktywnego poszukiwania
pracy.

 
IV zjazd w ramach modułu III pn. "Elastyczne formy zatrudnienia"

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
w Krakowie – Wnioskodawca projektu „Aktywny Abstynent”
nr POKL/1/7.2.1/11/08, w m-cu styczniu 2009 r.  w ramach
cyklu warsztatów szkoleniowo- integracyjnych dot.
prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego i aktywnego
poszukiwania pracy zrealizował Moduł III „Elastyczne formy
zatrudnienia” dla uczestników projektu z czterech powiatów
w następujących terminach:

Czytaj całość
 
Rozpoczęcie V modułu TKZ

W dniach od 31 stycznia do 01 lutego 2009 r. w hotelu
ALMA SPA w Barlinku odbyły się zajęcia z uczestnikami
projektu  z powiatu stargardzkiego.

Czytaj całość
 
IV zjazd w ramach Treningu Zachowań Konstruktywnych

W miesiącu grudniu 2008 roku i na początku stycznia
2009 roku przeprowadzono IV zjazd w ramach
warsztatów terapeutycznych pn. "Trening Zachowań
Konstruktywnych" dla wszystkich grup uczestniczących
w programie Aktywny Abstynent. Tematem przewodnim
zajęć były zachowania asertywne. Dodatkowo zwracano
uwagę na wzmocnienie poczucia własnej wartości
u uczestników.

Czytaj całość
 
III etap warsztatów dotyczących KWK

Zrealizowano trzeci etap warsztatów szkoleniowo -
integracyjnych dot. prowadzenia KWK oraz aktywnego
poszukiwania pracy w zakresie
MODUŁU IV pn.
„WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY”

Czytaj całość
 
Harmonogramy warsztatów

Uprzejmie informujemy, iż w zakładce Pliki do pobrania
dostępne są harmonogramy Warsztatów szkoleniowo-
integracyjnych dot. prowadzenia Klubów Wsparcia
Koleżeńskiego oraz aktywnego poszukiwania pracy
oraz Harmonogram realizacji Warsztatów
Terapeutycznych pn. Trening Zachowań Konstruktywnych
dla wszystkich grup.

 
II etap warsztatów dotyczących KWK

Zrealizowano drugi etap warsztatów szkoleniowo -
integracyjnych dot. prowadzenia KWK oraz
aktywnego poszukiwania pracy w zakresie
MODUŁU I pn. „WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY”

 

Czytaj całość
 
I etap warsztatów dotyczących KWK

Zrealizowano pierwszy etap warsztatów szkoleniowo -
integracyjnych dot. prowadzenia KWK oraz aktywnego
poszukiwania pracy w zakresie
MODUŁU II pn.
„PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE PRZYCZYNY
I NASTĘPSTWA BEZROBOCIA  – STRES
W SYTUACJI BEZROBOCIA”

Czytaj całość
 
III zjazd w ramach Treningu Zachowań

W październiku 2008 roku każda z IV grup biorących
udział w projekcie „Aktywny Abstynent” wzięła udział
w kolejnym - III już zjeździe w ramach Treningu
Zachowań Konstruktywnych:

   ·  04-05 października 2008 roku (powiat stargardzki)

   ·  10-11 października 2008 roku (powiat szczecinecki)
       w Hotelu „Polanin” oraz

   ·  18-19 października 2008 roku(powiat gryfiński)

   ·    25-26 października 2008 roku (powiat drawski)

w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Marina” w Bornym Sulinowie.

Czytaj całość
 
II zjazd w ramach Treningu Zachowań

W dniach 27-28 września 2008 roku w Ośrodku
Konferencyjno-Wypoczynkowym „Marina” w Bornym
Sulinowie obył się II zjazd w ramach Treningu
Zachowań Konstruktywnych dla beneficjentów
z terenu powiatów drawskiego i szczecineckiego
poświęcony rozwojowi kompetencji społecznych
w zakresie komunikacji. 

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 13 - 24 z 29

REALIZATORZY PROJEKTU

mcppn.png
noppp.png
europil.png
Copyright 2016 Aktywny Abstynent.