Zrealizowano piąty etap warsztatów szkoleniowo- integracyjnych Utwórz PDF Drukuj

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
w Krakowie – Wnioskodawca projektu „Aktywny Abstynent”
nr POKL/1/7.2.1/11/08, w m-cu marcu i kwietniu 2009 r.  
w ramach cyklu warsztatów szkoleniowo- integracyjnych
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
i aktywnego poszukiwania pracy zrealizował Moduł VII
„Kolega Doradca i Lider KWK we wsparciu koleżeńskim
dla osób bezrobotnych” dla uczestników projektu z czterech
powiatów w następujących terminach:

21 - 22.03.2009 r.  - grupa ze Stargardu Szczecińskiego 
                                   w Ośrodku Sportowo - 
                                  
Wypoczynkowym w Choszcznie; 
4 - 5.04.2009 r.       - grupa z Drawska Pomorskiego
                                    w hotelu„Marina” w Bornym Sulinowie;
 
18 - 19.04.2009 r.  - grupa z Gryfina w hotelu „Marina”
                                   w Bornym Sulinowie;
 
25 - 26.04.2009 r.  - grupa ze Szczecinka w hotelu „Marina”
                                   w Bornym Sulinowie.
 

W szkoleniach udział wzięło 68 uczestników projektu.
Warsztaty przeprowadzili Trenerzy – Eksperci ds. KWK
zatrudnieni przez Wnioskodawcę. Beneficjenci mieli także
możliwość skorzystania z usług terapeuty w związku
z równolegle prowadzonym Treningiem Zachowań
Konstruktywnych przez Niepubliczny Ośrodek Pomocy
Psychologiczno Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim.

 

REALIZATORZY PROJEKTU

mcppn.png
noppp.png
europil.png
Copyright 2016 Aktywny Abstynent.